Одржана Отварајућа конференција пројекта „ОАSIS“

У великој сали Скупштине АП Војводине одржана је Отварајућа конференција пројекта „Киштелек-Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система – „ОАSIS““, у чијој реализацији учествују Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Општина Киштелек, Општина Кањижа и Фонд „Европски послови” АП Војводине. Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру Интеррег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014 -2020. и тренутно је у фази потписивања уговора. За његову реализацију, из Европске уније је планиран буџет од 499,81 хиљада евра.

Поздравне говоре су одржали Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Дејан Вујиновић, представник Министарства за европске интеграције Републике Србије и програмски менаџер Антене заједничког секретаријата, др Рустем Золтан Нађ, јавни бележник Општине Киштелек, Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа, Јанош Домонич, програмски координатор општине Киштелек, као и Видосава Ендерић, директорка Фонда “Европски послови” АП Војводине. Сам пројекат представио је пројектни менаџер Бојан Грегурић.

Покрајински секретар Михаљ Њилаш је изразио задовољство што је секретаријат којем је на челу први пут аплицирао и добио европски пројекат, и то као водећи партнер. “Овај пројекат је посебно значајан јер доприноси јачању веза међу људима у Србији и Мађарској, нарочито у пограничном подручју, промовише културу и туризам у Дунавском региону, те развија туризам и привреду. Поред туристичке компоненте, овај пројекат ставља у фокус младе људе као један од наших најважнијих ресурса и ангажује их у спортским и едукативним активностима које доприносе бољим ефектима пројекта. На овај начин, у наредној години активности Покрајинског секретаријата усмерене на организацију кампа с циљем унапређивања међуетничке толеранције међу младима, ће бити финансиране из ИПА фондова, што је одлична припрема за будуће коришћење структурних фондова ЕУ.

Директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине Видосава Ендерић изразила је задовољство што се све већи број институција у Војводини укључује у пројекте који се финансирају из средстава ЕУ.

Пројекат „ОАSIS“ за циљ има развој здравственог, омладинског и спортског туризма на подручју пограничних општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). На подручју Кањиже то су ревитализација постојећих спортских објеката, изградња вишенаменског спортског терена, као и организација летњег кампа за ученике 16 средњих школа у Војводини. У мађарској општини Киштелек то је изградња центра за саветовање о здрављу са медицинским третманима.