Одржан осми заједнички састанак у оквиру пројекта „BABECA“

Осми заједнички састанак пројектног тима у оквиру пројекта „Kомплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – BABECA“ одржан је у Баји дана 8. јула 2019. године, у организацији Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља. Циљ састанка је била анализа резултата спроведених активности у 5. извештајном периоду, као и договор око активности који треба да се спроведу у наредном периоду.

Стратешки пројекат „Kомплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – BABECA“, укупне вредности 8.699.537,91 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 7.394.607,21 евра,  уговорен је у оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, а усмерен је на унапређивање прекограничних система за управЉање водама и превенцију ризика. Пројекат заједнички спроводе Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине.