Одржан први део обуке о европским фондовима за запослене у ЈВП „Воде Војводине“

У организацији Фонд „Европски послови“ АП Војводине, прошле седмице одржан је први део обуке под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за запослене у ЈВП „Воде Војводине“ у Новом Саду. Полазници курса имали су прилике да се упознају са Инструментом за претприступну помоћ, програмима прекограничне сарадње који су на располагању институцијама са територије АП Војводине, као и концептом управљања пројектним циклусом. У склопу интерактивних радионица обрађене су кључне теме од важности за припрему пројеката.

Тренутно је у току самосталан рад полазника којима стоје на располагању запослени у Фонду за сву потребну помоћ и консултације. Учесници ће након завршеног курса бити у могућности да самостално преточе пројектну идеју у предлог пројекта по ЕУ захтевима, израде логичку матрицу пројекта, израде буџет пројекта по методологији ЕУ, креирају конкретне пројектне предлоге у складу са правилима функционисања и финансирања из претприступних фондова, конкуришу у програмима прекограничне сарадње, и кроз ЕУ фондове утичу на унапређивање своје заједнице. Други део обуке ће се одржати од 27. до 29. фебруара у просторијама ЈВП „Воде Војводине“ када ће се полазници упознати са буџетирањем пројекта, као и принципима евалуације, регистрацијом у ПАДОР бази, као и пропратном документацијом која је неопходна приликом конкурисања за ЕУ фондове.