Одржан први сусрет у новом формату – “Networking dinner“

Током претходног периода, Фонд „Европски послови“ АПВ посетио је све локалне самоуправе у Војводини с циљем мапирања тренутног стања и кластеризовања потенцијала  градова и општина кроз 5 тематских целина: привреда са пољопривредом и производњом хране, унапређење јавног здравља, образовање, наука и иновације, екологија и зелена енергија и култура. Све ове активности спровођене су са циљем умрежавања потенцијала градова и општина  са адекватним изворима финансирања попут бесповратних средстава, билатералне сарадње кроз програме различитих донатора и амбасада, кредитних линија и техничке подршке.

У циљу развоја партнерстава, препознавања прилика за заједничке пројекте и поспешивања друштвено– економског развоја јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине путем екстерних извора финансирања, Фонд „Европски послови“ АП Војводине представиo je пет градова и општина са територије Војводине међународној заједници у новом формату радне вечере.
Своје потенцијале представили су Сомбор, Суботица, Кикинда, Зрењанин и Апатин.

Састанку су поред градоначелника и председника градова и општина које су представљене овом приликом присуствовали представници дипломатског кора – амбасадори Словеније, Турске, Румуније, Хрватске, Албаније, Чешке и Бугарске као и званичници међународних институција као што су Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) и Међународна финансијска корпорација (International Finance Corporation, IFC

 

 

Скуп у овом формату организован је са циљем представљања потенцијала и посебности АП Војводине дипломатском кору и представницима међународних финансијских инситуција, ради остваривања дугорочне привредне, научне, образовне и културне сарадње са европским градовима, регијама и институцијама.

Поменути формат у наредном периоду обухватиће свих 45 јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине.