Основни закључци пленарног заседања Комитета региона: даљи рад на поједностављивању кохезионе политике, нова и конзистентнија регионална статистика и нови индикатори развоја – после БДП

Након 16. пленарне седнице Европског комитета региона, одржане 10. и 11. фебруара 2016. године, главне порука послате од стране председника Европског савета Доналда Туска и председника Комитета региона Марку Маркуле, односе се на слободно кретање као темељ европских слобода и на јаћање спољних граница Европске уније. На последњој пленарној седници донети су важни закључци, између осталог, да треба наставити рад на поједностављењу кохезионе политике, доступним и ажуририм верзијама регионалних података, новим конзистентим регионалним статистикама, увођењу свеобухватног регионалног Индикатора напретка, представљању развојних индикатора – после БДП, третирању дугорочно незапослених, питањима у вези са руралном економијом, сарадњи у области рада са младима. Током седнице мишљења су размењена са председником Европског савета Доналдом Туском и комесарима Корином Крету и Тибором Наврачичом.

Председник Туск: „Шенген се мора одбранити и морају се ојачати спољне границе Уније“

Председник Европског савета Доналд Туск, који себе описује као „дугогодишњег заговорника регионализације, као противтеже национализму и сепаратизму“, је рекао да „ће наредне шест недеље бити од кључног значаја за будуц́ност Европске уније. Улога наших градова, локалне заједнице и регија биће од кључног значаја у суочавању са изазовима са којима се суочава ЕУ. to су места где се ствари решавају и ово се мора одразити на начин на који структурирамо политичку комуникацију и како управљамо кризама“.

Председник Комитета региона, Марку Маркула, је нагласио да „морамо има политичко руководство које ће доставити опипљиве резултате на терену. Треба нам проактивна Европа да одговори на приоритете наших заједница и грађана – затварање граница и подизање зидова није решење“.

Чланови Комитета региона донели су међу-партијску резолуцију којом позивају националне лидере ЕУ да заштите слободу кретања у 26 европских земаља које чине слободну зону путовања унутар Шенгена. У резолуцији се наводи да поновно увођење националних граничних контрола нец́е решити основни проблем масовних кретања избеглица и економских миграната у Европу, и уместо тога ц́е допринети додатним трошковима са којима се суочавају кркхе економије.

Комитет региона подржава приоритете холандског председавања ЕУ

Роналд Пластерк, холандски министар унутрашњих послова и односа унутар Краљевине, представио је на пленарном заседању Комитета нове приоритете и области сарадње Председништва, које укључују нови урбани план, бољу регулацију и јачање инвестиција. Комитет региона је истакао напоре које чини у вези са Урбаном агендом ЕУ.

Локални лидери разговарали о кохезионој политици са комесарком Крету

Комесарка за регионалну политику Корина Крету и локални и регионални лидери разменили су мишљења о томе како да се поспеше и убрзају Европски структурни и инвестициони фондови (ЕСИФ).

„Регионална политика ЕУ је инвестиционо средство, не субвенција, и можемо је учинити ефикаснијом само заједничким радом, смањивањем бирократије и једноставнијим правилима. Недостатак координације између европских институција, националних влада, региона и градова и сложена правила још увек разводњавању њен утицај. Ово се мора променити ако се очекује да кохезиона политика доведе до раста и иновација по принципу одоздо према горе „, рекао је председник Комитета реигона Марку Маркула.

Говорец́и током пленарне дебате, комесарка Крету је изјавила да „је дијалог са регионалним и локалним лидерима од највец́ег значаја данас када Европа пролази кроз једну од најтежих криза у својој историји. Кохезиона политика може бити део одговора јер је једина политика ЕУ чије се функционисање заснива на стварном партнерству са државама чланицама и регионалним и локалним властима. Ова година ц́е бити посвец́ена спровођењу политика и превођење амбициозних циљева у високо-квалитетне пројекте. Рад Комитета региона биће од кључног значаја за ангажовање регионалних и локалних актера у дебати о будуц́ности наше политике“.

Током пленарне сесије, Комитет региона усвојио је свој став о мерењу регионалног благостања и позвао да се донесу нови индикатори, заједно са БДП, за алоцирање структурних фондова.

Више индикатора, поред БДП, је потребно како би се боље идентификовали приоритети

Мишљење одобрено од стране Комитета региона потврђује да средства ЕУ треба да буду распоређена коришц́ењем еколошких, социјалних и других показатеља заједно са БДП. Региони и градови траже од ЕУ да боље одреди приоритете, како би се средства боље усмерила тамо где је to најпотребније, у складу са јасно дефинисаним приоритетима.

Известилац Катјуша Марини, председавајућа ПЕС групе у Комитету региона и председница регије Умбриа, Италија, навела је да „ако желимо да наредни буџети ЕУ буду ефикаснији и оријентисани ка резултатима, морамо имати боље критеријуме за процену потребе територија и мерење стратешког напретка“.

Квалитет животне средине, социјална инклузија, запошљавање и образовање треба да употпуне БДП као главни индикатори који се користе за дефинисање приоритета за наредну генерацију инвестиционих планова које финансира кохезиона политика ЕУ.

Региони и градови траже да буду укључени у дефинисање таквих показатеља, као и у постављању циљева политика ЕУ, како би политике биле измерене и спроведене на начин који одражава стварне потребе грађана и привреде ЕУ.

Ради адекватног укључивања региоланих и локалних власти, Комитет је затражио од Европске комисије да изради смернице о „БДП и даље“.

Поред тога, локални, лидери су позвали ЕУ да се постара да регионални подаци буду доступни и редовно ажурирани. Како би се попуниле тренутне рупе у информацијама и да би се израдила нова и конзистентнија регионална статистика, Комитет је предложио увођење свеобухватног Регионалног индикатора о напретку.

Локалне власти траже приступ релеватним подацима у области рибарства

Једна од тема на пленарној седници Комитета региона је била стварање ЕУ оквира за прикупљање, управљање и коришц́ење података у сектору рибарства, као важан део успостављања заједничке рибарске политике на регионалном нивоу. У циљу развијања дугорочних политика и осигурања ефикасног управљања рибарством, локалне и регионалне власти морају да се ослањају на податке и научне савете. Холистички приступ рибарству нец́е пореметити равнотежу морског екосистема и спречиће све неповратне последице. Значај друштвено-економских података у области рибарства и аквакултуре, који у средњем року могу да помогну хармонизацију и побољшање социјалног законодавства у овим секторима и пруже нове могуц́ности за радна места и раст у приобалним подручјима.

Све вец́и урбано-рурално јаз треба да буде третиран модернизацијом руралних подручја, поручено је из Комитет региона

Пад укупног броја сеоског становништва представља озбиљан проблем у Европи. Локалне власти истичу у мишљењу да финансирање треба каналисати ка руралним подручјима како би се развили програми који подстичу раст и стварање радних места. Комитет региона истиче потребу за модернизацијом руралних подручја и да се ухвати у коштац са растуц́им развојним јазом између урбаног и руралног подручја.

Потреба за више изврсности у образовању

Тибор Наврачич, комесар за образовање, културу, омладину и спорт и председник Комитета региона Марку Маркула су нагласли потребу да се потрошња на политике које се односе на младе схвати као инвестиција у будуц́ност. Средства за запошљавање младих, предузетништво и политике интеграција биле су неке од тема о којима се дискутовало. Комитет региона је одобрио мишљење које позива на обнављање политике образовања које оснажује социјалну инклузију, иновативност и изврсност у европским регионима.

Повец́ање средстава и сарадњу за запошљавање младих, предузетништво и политику интеграција не треба посматрати као расход, вец́ као инвестицију у будуц́ност, истакао је председник Комитета региона Марку Маркула. У дебати са Тибором Наврачичом, комесаром за образовање, културу, омладину и спорт, европски локални и регионални лидери су позвали на обнављање политике образовања која промовише иновације и изврсност у свим регионима Европе. Агенда нових вештина за Европу се очекују у мају 2016. године и фокусираће се на обнављање напора на модернизацији европских образовних система, како би се постигла изврсност и подстакле иновације у образовању и обуци.

Комесар Наврачич је рекао да „Европа болује од недовољног улагања у образовање. Морамо да преокренемо овај тренд да би наша привреда била конкурентнија и да би свакоме пружили праву шансу у животу. У регионима и градовима мораћемо да се позабавимо са питањем искључености и радикализације. И ја желим да регионални лидери, градоначелници, шефови локалних НВО, школа и спортских клубова знају да ЕУ брине и да их може да их подрже на много начина“.

Током пленарне седнице Комитета региона усвојено је мишљење о спровођењу обновљеног оквира за европску сарадњу у области рада са младима. Позива се на доступност информација о резултатима политике према младима, „укључујуц́и податке на поднационалном нивоу, како би се боље одредиле празнине у којима ЕУ може помоц́и преко својих структурних фондова, нарочито у слабо насељеним руралним подручјима“, истакао је известилац Комитета региона Чаба Борбољ. Председнику Савета Харгита је жао што су буџетски резови у неколико држава чланица утицали на ниво друштвено-образовних услуга у критичном тренутку. „Са тренутним миграционим токовима у Европи, ова питања су још важнија. Локалним и регионалним властима треба да буде обезбеђена одговарајуц́а, директно доступна финансијска средства како би се омогуц́ила интеграција младих миграната“, наглашава Борбољ.

У области образовања, у мишљењу се предлажу „минималне квалификације и гаранција вештина“ за све младе људе у Европи, као и основни пакет, укључујући приступ интернету велике брзине, учење језика, каријерно вођење и менторство, проналажење могуц́ности за финансирање студија и промовисање права на први посао. Такође се наглашава значај усклађивања вештина са потребама послодаваца и промовисање иницијатива за професионалну обуку, прилагођену регионалним специфичностима и посебним вештинама.

Дугорочна незапосленост, борба са којом се морају суочити ЕУ и регионалне власти

Локални и регионални лидери су нагласили потребу да се предузму кораци на европском нивоу како би се поново интегрисали незапослени на тржиште рада. Мишљење Комитета региона подржава политике које се односе на јачање потражње за радном снагом и предлаже да европска средства буду искоришћена за подршку службама за запошљавање у земљама које су најјаче погођене рецесијом.

Туризам за старије, растућа реалност и економски потенцијал за европске регионе

Европски Комитет региона истакао је у мишљењу важну економску улогу коју туризам намењен пензионерима може играти у промоцији и развоју туризма ван сезоне, наводец́и раст овог сегмента становништва у последњих неколико деценија. Комитет регијона сматра да региони имају кључну улогу у капитализирању потенцијала који је ова демографска реалност створила за туристичку индустрију.