Отворен Други позив за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска Србија

Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија је лансирао Други позив за подношење предлога пројеката намењен широком дијапазону подносилаца предлога пројеката и акција.

Предмет позива:
Суфинансирање је намењено пројектима чији је циљ унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика, смањење саобраћајних уских грла у прекограничној саобраћајној мрежи, стимулисање сарадње у области туризма и очувања културног наслеђа и унапређивање економске конкурентности малих и средњих предузећа кроз развој вођен иновацијама.

Износ финансирања:
У оквиру Другог позива за подношење предлога пројеката, укупни расположиви износ ИПА средстава (Инструмент за претприступну помоћ) је 21.500.000 евра. У Мађарској ће пројекте финансирати ИПА фонд и држава Мађарска, док ће се у Србији пројкети финансирати кроз ИПА фонд и учешће корисника.

Програмска област:
Програмска област обухвата жупаније Чонград и Бач-Кишкун у Мађарској, као и Западну Бачку, Северну Бачку, Северни Банат, Јужну Бачку, Средњи Банат, Јужни Банат и Срем у Србији.

Ко може да поднесе предлоге пројеката?
Непрофитне јавне или приватне организације чије се централе или регионална/ локална представништва налазе у Програмској области могу поднети предлоге пројеката у оквиру партнерства. Неопходно је да се партнерство састоји од најмање једне организације са мађарске и једне организације са српске стране Програмске области. Организације би требало да поседују стабилне и задовољавајуће професионалне и финансијске ресурсе, искуство у области управљања активностима које су сличне онима у Пријавном формулару и да предузму директну одговорност за пројекат.

Како пријавити предлог пројекта?
Потребно је да се Пријавни формулар попуни електронски користећи ИМИС 2014-2020 Апликациони модул. Упутства, као и сва документа која садрже све услове и релевантне информације за Други позив за подношење предлога пројеката доступна су на званичној интернет страници Програма – www.интеррег-ипа-хусрб.цом у секцији Позив за подношење предлога пројеката.

Рок за подношење предлога пројеката је 31. јануар 2017. године, до поноћи по централноевропском времену. Предлози пројеката се не могу поднети након наведеног рока.