Отворен Позив за подношење предлога пројеката у оквиру Инструмента подршке цивилном друштву 2015

Делегација Европске уније у Републици Србији расписала је Позив за подношење предлога пројеката у оквиру Инструмента подршке цивилном друштву 2015 са тематским фокусом на области покривене преговарачким поглављима 23 и 24.

Општи циљ: Јачавање партиципативне демократије и процеса европских интерграција оснаживањем цивилног друштва у активном учешћу у процесу доношења одлука и стимулисањем повољног правног и финансијског окружења за цивилно друштво.

Специфични циљеви:

Повећање ефективности српских организација цивилног друштва у подузимању иницијатива са фокусом на поглавља 23 и 24;
Јачање регионалне сарадње;
Јачање улоге организација цивилног друштва у процесу преговарања са ЕУ и у мониторингу политика.
Финансијска алокација: Укупан износ расположивих средстава у оквиру овог позива износи 3.800.000 евра. Уговарачко тело задржава право да не додели сва расположива средства.

Величина гранта:

Сваки грант који се тражи у оквиру овог позива мора да буде између следећег минималног и максималног износа:

Минимални износ: 300.000 евра,
Максимални износ: 500.000 евра.
Сваки грант који се тражи у оквиру овог позива мора да буде између следећег минималног и максималног процента укупно прихватљивих трошкова акције:

Минимум процента: 50% од укупно прихватљивих трошкова акције,
Максимум процента: 90% од укупно прихватљивих трошкова акције.
Критеријум прихватљивости:

Да би био прихватљив за грант, водећи апликант мора да:

буде правно лице и
буде непрофитно и
буде организација цивилног друштва и
буде основан у држави чланици ЕУ или у земљи која је покривена чланом 10 ИПА регулативе и
директно је одговоран за припрему и управљање акцијом са партнерима на пројекту и придруженим субјектима, и да не делује као посредник и
у случају да водећи апликант није организација цивилног друштва основана у Србији, бар један од партнера на пројекту мора бити основан у Србији.
Трајање: Првобитно планирано трајање акције не може бити краће од 12 месеци, нити дуже од 48 месеца.

Теме:

Тема 1. Иницијативе организација цивилног друштва са фокусом на поглавља 23 и 24:

Ефективни приступ правди за све,
Недискриминација са посебним фокусом на мигранте, азиланте, ЛГБТИ популацију, особе оболеле од ХИВ/АИДС, особе са инвалидитетом и деца која припадају угроженим групама,
Борба против корупције,
Слобода изражавања, укључујући слободу и плурализам медија.
Тема 2. Регионална сарадња:

Добросуседски односи и помирење.
Тема 3. Учешће организација цивилног друшва у процесу преговарања и мониторингу политика:

Консултације на релацији организације цивилног друштва-влада у процесу преговарања са ЕУ,
Дијалог између организација цивилног друштва и владе о реформи политика.
Локација: Акције морају да буду спроведене у Србији. У случају да активности описане у пројекту обухватају активности ван Србије, трошкови који тада настану биће прихваћени уколико се сматра да су такве активности адекватне.

Рок рок за достављање предлога пројеката: 13.09.2016 у 15х (датум и време у Бриселу).

За више информација: овде.