Отворен позив у оквиру програма за информационо-комуникационе технологије посвећен предузећима

’’Оквирни програм за конкурентност и иновативност – ЦИП’’, има за циљ јачање привреде, подстицање конкурентности предузећа, нарочито малих и средњих предузећа, промовисање свих видова иновација са посебним освртом на еко–иновације, обновљиве изворе енергије, али и убрзан развој конкурентности и иновативности информационог друштва.

Програм који је тренутно отворен фокусиран је на информационо-комуникационе технологије. Конкурс је отворен до 15. маја 2013. године, а буџет програма износи 125 милиона евра. Области које су обухваћене програмом су: здравство, заштита животне средине, старење и инклузија, енергетска ефикасност, интернет и безбедност, дигитализација и стандарди, као и државна управа. „Овакви конкурси представљају велику шансу јер су сада наши привредници у истој равни са европским, поготово у сектору информационо-комуникационих технологија у којем већ имамо запажене резултате. Такође, напомињемо да су у питању средства донаторског карактера те да ће Фонд ’’Европски послови’’ Аутономне Покрајине Војводине у месецима који су пред нама појачати активности на терену и дати максималан допринос како би се средства у што већој мери искористила и дошла у нашу земљу“, навео је Андрија Алексић, шеф Одсека за европске фондове.