О пројектима поводом Светског дана вода

У Општини Темерин обележен је Светски дан вода уз промоцију пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ насталог као резултат партнерства између Фонда „Европски послови“ АП Војводине, ЈВП „Воде Војводине“ и водопривредног предузећа „АТИ-ВИЗИГ“ (Алсó-Тисза-видéки Визüгyи Игазгатóсáг) из Сегедина. Пројекат „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“, укупне вредности од 598.624 евра, суфинансира се средствима Европске уније у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Реализација пројекта започела је 1. фебруара и трајаће 18 месеци, а његов циљ је повезивање надлежних институција у Војводини и јужној Мађарској које су задужене за превенцију поплава и изливање речних токова.

У оквиру овог пројекта биће реализовани радови на територији МЗ Сириг на измуљивању више од 6 километара дужине тока реке Јегричке, што ће допринети побољшању протока и квалитета воде у Јегричкој и очувању биљних и животињских врста. Иначе, водоток Јегричка, дужине 64 километара, од изузетног је значаја као станиште ретких животињских и биљних врста, због чега је 2005. године стављен под заштиту као парк природе. Уједињене нације су 2013. годину прогласиле Међународном годином сарадње на подручју вода, приказане су активности које имају за циљ јачање свести о сарадњи и о изазовима са којима се суочава водопривреда у време све веће потражње за водом и водним ресурсима.