Помирити Европу држава са Европом регија

На позив Републике Француске и Комитета региона, делегација Канцеларије за европске послове учествује на дводневној Конференцији о територијалној кохезији и будућности Кохезионе политике Европске уније у Паризу. Рад конференције подељен је у четири велике теме : Заједничка пољопривредна политика и рурални развој, Одрживи развој и климатске промене, Лисабонски процес и Интегрисани теритојални развој и управљање. На скупу учествују највиши представници европских институција укључујући Европску Комисију, Европски Парламент, Комитет региона и чланови влада чланица Европске уније.

– Чињеница да наша земља још није у Европској унији не значи да треба одлагати имплементацију мера које су усмерене на бржи развој и јачање наших институција, а које већ данас моземо да започнемо.Тренутни економски изазови на међународним финансијским тржиштима имају и имаће утицај како на ниво инвестиција, тако и на струкутуру и ниво расположивих фондова Европске уније. Зато је наш приоритетни задатак да што боље разумемо европске одлуке које це утицати и на наш укупни економски развој и да се са својим стратешким одлукама на одговарајући начин припремимо и позиционирамо. И тај посао не можемо да урадимо сами, већ су нам потребни регионални и други европски партнери. Развојним инструментима који су нам на располагању (фондови, агенције и друге институције) АП Војводина је већ данас ближа ЕУ стандардима. Ипак, од посебног је значаја да се имплементације европских секторских политика убрзају како у Војводини, тако и у целој земљи, јер ако будемо чекали, трошак касније адаптације ће бити неупоредиво већи. Основа Лисабонске стратегије је да се Европска унија учини најконкурентнијом и надинамичнијом економијом базираном на знању, као и да се стратешки приоритет да бржем економском развоју и новом запошљавању. Посебно је истакнута кључна улога локалног и регионалног нивоа, и јачању улоге региона у креирању укупне ЕУ развојне стратегије. Ми морамо да помиримо Европу држава са Европом регија и грађана. И без јачег територијалног повезивања, европски потенцијали неће у потпуности бити искориштени. Зато је од посебног значаја и да будуће регије у нашој земљи што пре крену са сопстевним развојним иницијативама. На конференцији је посебан значај дат и новим мерама из области руралне политике. Прошле године креиран је Европски пољопривредни фонд за рурални развој, који ради одвојено од Европског регионалног развојног фонда (ЕРДФ) и Европског социјалног фонда. Поменуо бих да је само у оквиру ЕРДФ у овом периоду за развој руралних средина алоцирано 70 милијарди евра. Зато је стратешки приоритет земље да на конкретан начин да шансу и пуну подршку економском развоју руралних и запостављених крајева. У већини тих области, пољопривреда је, наравно, окосница али не може бити и једини економски и развојни мотор. Поред руралне политике, поменуо бих и енергетику. Уколико будемо имали обучене људе који добро разумеју европске секторске политике, онда нам се отварају и велике шансе у области коришћења нових и обновљивих извора енергије. Наша енергетска безбедност зависи и од нових технологија којима би се искористили природни потенцијали, али и нуспроизводи других грана, као сто су пољопривреда и шумарством, на пример. Коришћењем нових фондова ЕУ важно је да унапредимо и економско коришћење наших природних, културних и других ресурса. На конференцији је, такође, истакнут значај нових инстумената територијалне сарадње као што је ЕГТЦ (Еуропеан Цооператион фор Территориал Цооператион) и креирању нових региона и јачању прекограничне сарадње, рекао је Предраг Новиков, директор Канцеларије за европске послове.