ПОСЕТА ШЕФА МИСИЈЕ ОЕБС-а У СРБИЈИ АМБАСАДОРА ЈАНА БЕРТУА ФОНДУ „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ

Директор „Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александар Симурдић угостио је  шефа мисије Организације за европску безбедност и сарадњу, амбасадора Јана Братуа са сарадницима.

Амбасадор Брату истакао је да је циљ мисије ОЕБС-а да помогне Србији у изградњи јаких, независних, одговорних и ефикасних демократских институција радећи са јавним институцијама, цивилним друштвом и медијима у областима владавине права и људских права, спровођења закона, демократизације и медијског плурализма. Такође, мисија се бави развојем одрживих партнерстава између органа власти и цивилног сектора у циљу сарадње на питањима из области заштите животне средине, образовања и регионалног повезивања и умрежавања младих.

Током састанка директор Фонда представио је тренутне активности Фонда са посебним фокусом на сарадњу са јединицама локалних самоуправа, а које за циљ имају плански допринос бољем коришћењу локалних капацитета за апсорпцију средстава путем екстерних извора финансирања. Системски приступ локалу укључује мапирање стања и потенцијала војвођанских градова и општина, планско јачање административних и инстутуционалних капацитета у циљу ефикасније управе у служби грађана, као и припрему и имплементацију пројеката финансираних из екстерних извора финансирања, као њеног интегралног програмског дела.

Управо то је препознато и као прва тема заједничке сарадње, што ће Фонду обезбедити значајну подршку у спровођењу планираних циљева, а када је реч о поспешивању локалног и регионалног развоја АП Војводине.