Потписано европско партнерство КЕП и Општине Кикинда

У Кикинди је потписан Споразум о сарадњи Канцеларије за европске послове и Општине Кикинда.

Меморандум који су потписали Предраг Новиков, директор КЕП и Илија Војиновић, председник општине Кикинда, базира се на унапређењу сарадње на јачању процеса регионализације у нашој земљи, креирању европских пројеката, промоцији економских и административних капацитета у земљи, планирању, праћењу и унапређењу институционалних капацитета сагласно потребама придруживања Европској унији, усклађивању процеса образовања администрације… Посебна пажња биће усмерена на усклађивање програма, пројеката и активности у области локалног и регионалног развоја и промоцију заједничких европских вредности и идеја.