Почетак другог циклуса обука за просветне раднике у Војводини означен обуком у Сомбору

Наставак сарадње Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице на реализацији пројекта „Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања“ означен је првом обуком за запослене у образовно-васпитним установама са подручја АП Војводине у другом полугодишту школске 2014/2015. године која је одржана у Сомбору.

Обуку „Фондови Европске уније: од идеје до реализације“ је током 2014. године прошло укупно 125 полазника из 51 институције из Војводине у оквиру 5 обука које су се одржале у Кањижи, Сремској Митровици, Кикинди, Вршцу и Суботици. У другом полугодишту предвиђено је одржавање укупно 6 обука од којих се прва реализовала у Сомбору од 11. до 13. фебруара 2015. године у просторијама Дома ученика средњих школа. Обуку за оспособљавање за припрему европских пројеката прошла су укупно 23 полазника из 13 институција са подручја општина Сомбор, Апатин, Оџаци и Кула.

Током првог дана полазници су имали прилике да се упознају са могућностима финансирања из програма Европске уније као што су Еразмус+, Креативна Европа и Европа за грађане и грађанке, док је посебан акценат стављен на програме прекограничне сарадње са Мађарском и Хрватском који су релевантни за подручје Западно-бачког округа, а финансирају се из ИПА Инструмента за претприступну помоћ. Током другог дана обуке полазници су имали прилике да се опробају у припрему прекограничних пројеката кроз формулиасње основних елементата пројекта у оквиру логичке матрице. Обука је резултирала са пет пројектних идеја у области развоја образовног туризма, рада са децом из маргинализованих друштвених група, увођења практичне наставе у средње стручне школе за смерове код којих наставним планом иста није предвиђена, као и представљање школе као вишефункционалне установе кључне за развој мањих средина посебно наглашавајући улогу сеоских школа. Последњи дан се говорило о буџетирању пројеката, као и о садржају апликационих формулара. Такође, ЕУ инфо кутак Нови Сад представио је пројекат Делегације Европске уније у Републици Србији под називом „Европски дневник – мудар избор 2014-2015“.

Обукама до краја школске 2014/2015. године биће обухваћено преко 270 полазника из преко 106 образовно-васпитних установа широм Војводине.