Представници италијанске регије Молизе у КЕП

У Канцеларији за европске послове, 11. маја је одржан сусрет привредника из Италије са представницима покрајинске администрације, ПС за енергетику и минералне сировине и Пс за заштиту животне средине и одрживи развој. Сусрету су присуствовали и представници општина из АП Војводине који су представили своје могућности за улагање у њихове средине.

Највећи интерес италијанских привредника овог пута је исказан за улагање у сектор енергије, посебно изградње мини хидро-централа, ресурса за искоришћење енергије ветра и биомасе.