Представници покрајинске администрације на обуци за припрему европских пројеката у оквиру финансијске перспективе 2014-2020.

У сарадњи Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и Службе за управљање људским ресурсима одржана је девета по реду обука намењена представницима покрајинских институција, а на тему припреме европских пројеката под називом „Фондови Европске уније – од идеје до реализације“. Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Јано Пушкар и Тамара Глишић, одржали су тродневну обуку од 18. до 20. маја 2016. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

Представници покрајинских органа су током обуке били у могућности да се додатно информишу о новинама у оквиру другог циклуса Инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИ) који ће функционисати у оквиру текуће седмогодишње финансијске перспективе Европске уније од 2014. до 2020. године. Поред Инструмента за претприступну помоћ, полазници су се упознали и са већим бројем интерних програма Европске уније који се финансирају из заједничког буџета Европске уније, а у којима Србија има право учешћа са статусом кандидата за чланство у Европској унији. Посебан осврт је дат на Интерег ИПА програме прекограничне сарадње који су актуелни за подручје АП Војводине попут прекограничне сарадње са државама чланицама Европске уније – Хрватском, Мађарском и Румунијом, али и програм са Босном и Херцеговином где је могућност учешћа отворена за институције са подручја Срема.

Током три дана обуке полазници су кроз практичан рад у мањим групама развијали пројектне идеје које су препознате као значајне за Аутономну покрајину Војводину, а у оквиру актуелних Интерег ИПА програма прекограничне сарадње где право учешћа имају институције регистроване на територији Аутономне покрајине Војводине. Полазници су стекли увид у алате и методологију која се користи приликом развијања пројектних идеја као што је приступ логичког оквира, логичка матрица, док је последњи дан било више речи о правилима буџетирања европских пројеката.

Као резултат успешне петогодишње сарадње Фонда „Европски послови“ АП Војводине и Службе за управљање људским ресурсима Покрајинске владе до сада је одржано укупно девет обука за око 180 представника покрајинских органа.