Представљање трећег позива у оквиру ИПА Прекограничног програма Хрватска-Србија 2007 – 2013.

Састанак Координационе групе за коришћење европских фондова одржан је у Скупштини АП Војводине за представнике покрајинских секретаријата, локалних самоуправа и јавно-комуналних предузећа, на ком су биле заступљене локалне самоуправе Рума, Бечеј, Бач, Шид, Бачка Паланка, Стара Пазова и Пећинци. Том приликом, промовисан је трећи позив ИПА прекограничног програма Хрватска – Србија 2007-2013.

На састанку је представљен општи циљ програма који обухвата промоцију одрживог развоја прекограничног региона кроз ефикасну употребу потенцијала региона, у синергији са наменским коришћењем природних ресурса којима се обезбеђује чување регионалног биодиверзитета, као и да се пружи помоћ у опоравку поплављених подручја у оквиру програмске области у Србији и Хрватској. Такође су представљени специфични циљеви: очување природних добара прекограничног региона предузимањем заједничких акција и повећањем јавне свести; унапређење добросуседских односа преко границе између локалних заједница; и помоћ Србији и Хрватској у напорима за опоравак од поплава омогућавајући приватним лицима, пословном и јавном сервису да наставе своје нормалне функције што је пре могуће.

Такође, појашњено је које су одговорне институције и тела, потенцијалне активности у оквиру понуђених мера и ко све може бити подносилац пријаве. Поред тога, учесницима су дати корисни савети за припрему како општег дела апликационог формулара, тако и буџета.

Један од наредних корака јесте посета локалним самоуправама на територији Бачке и Срема како би се размотриле могућности креирања заједничких пројеката у циљу што већег учећа на трећем позиву у оквиру ИПА прекограничног програма Хрватска –Србија. Такође, представници Фонда „Европски послови’’ АП Војводине ће у предстојећем периоду имати низ састанака на тему ширења партнерства и припреме предлога пројеката за готово све релевантне програме ЕУ који су доступни институцијама из Србије.