Продужен рок за пријаву на семинар „Програм Креативна Европа – припрема предлога пројеката’’

Антена Деска Креативна Европа Србија организује семинар „Програм Креативна Европа – припрема предлога пројеката“ који ће се одржати у децембру месецу  2016. године. Позив је упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да конкуришу на програм Креативна Европа.

На семинару ће учесници дефинисати своје пројекне идеје, проћи ће кроз административне и финансијске делове пројеката, и активно ће анализирати и унапређивати своје предлоге пројеката.

Циљ семинара

Циљ семинара је заједничка припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа и подизање прогамско-организационих капацитета установа и организација из Србије. Поред тога, семинар се организује ради поспешивања комуникције, сарадње и размене искустава представника установа и организација из области културе из градова и општина Србије.

Критеријуми

Поред основног критеријума селекције учесника семинара – квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава, приоритет ће имати представници установа и организација који долазе из мањих градова и општина са територије АП Војводине. Представници других установа и организација моћи ће да учествују на семинару уколико преостане слободних места. Квалитет предлога пројеката мери се у односу на: усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа, иновативност и стручну утемелјеност концепта.

Услови јавног позива

1. Број места је ограничен на двадесет и пет учесника;

2. За учешће у семинару могу се пријавити до две особе из једне установе или организације;

3. Антена Деска Креативна Европа Србија покрива трошкове смештаја и исхране, а учесници семинара обезбеђују своје путне трошкове.

Подношење пријаве

Пријава на семинар треба да садржи следеће информације (највише до три странице):

– Кратак опис пројекта с којим установа или организација жели да конкурише на програм Креативна Европа или сматра да предлог пројекта има потенцијал за конкурисање;

– Листу потенцијалних партнера на пројекту;

– Кратак опис установе / организације (мисија, цилјеви, главне активности);

– Назнаку о радном месту особе или особа које се пријавлјују на учешће на семинару.

Пријаву је потребно доставити на имејл адресу Антене Деска Креативна Европа Србија – kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu 

Рок за подношење пријава

Пријаве се могу поднети до 1. децембра 2016. године. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће се узимати у разматрање.