Промовисан пројекат „Експлоатација различитих извора у производњи ,,зелене” енергије“ на 85. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

На овогодишњем 85. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду представљен је пројекат „Експлоатација различитих извора у производњи ,,зелене” енергије- Xdegree“. На пројектом штанду је 18. маја у 11 часова одржана промоција током које су изложени досадашњи резултати остварени током имплементације пројекта Xdegree.

Пројекат се суфинансира средствима Европске уније, у оквиру ИПА Интерег прекограничног програма Хрватска-Србија 2014-2020, а има за циљ повећање енергетске независности јавних комуналних предузећа користећи обновљиве изворе енергије, затим боље коришћење биомасе у постројењима за производњу биогаса, као и повећање свести у јавности о енергетском потенцијалу из обновљивих извора енергије у прекограничним регијама.

Партнери на пројекту су Универзитет у Новом Саду, ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Винковачки водовод и канализација д.о.о. и Пољопривредни институт Осијек.