Просветни радници на обуци за припрему европских пројеката

Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводне, Дражен Ловрић и Тијана Крстић Маравић, одржали су тродневну обуку под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у просторијама Основне школе „Алекса Шантић“ у Степановићеву, у периоду од 8. до 10. марта 2017. године. Обука је одржана у циљу усавршавања наставног особља за самосталну припрему и имплементацију пројеката финансираних из фондова Европске уније.

Током обуке полазници су имали прилику да се ближе информишу о новинама у оквиру другог циклуса Инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИ) који ће функционисати у оквиру текуће седмогодишње финансијске перспективе Европске уније од 2014. до 2020. године, са посебним освртом на програме прекограничне сарадње доступне институцијама у АП Војводини. Поред Инструмента за претприступну помоћ, полазници су се упознали и са већим бројем интерних програма Европске уније који се финансирају из заједничког буџета Европске уније, а који су у овом тренутку на располагању институцијама из Републике Србије, пре свега образовним институцијама.

Практичан део обуке био је фокусиран на изградњу вештина и ставова код полазника како би се оспособили да самостално формулишу предлоге пројеката, размишљају о потенцијалним партнерским организацијама, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и припреме буџет пројекта, уважавајући ограничења прописана законодавством Европске уније. По завршетку обуке, полазницима су уручени сертификати о успешно завршеној обуци.

Као резултат тродневне обуке добијене су три пројектне идеје које се могу пласирати на неке од конкурса Европске уније који ће бити отворени у наредном периоду.