Прошао европски пројекат о каналској мрежи у Војводини

Управо данас смо од наших колега из Холандије примили добру вест да је Мониторинг Комитет из Брисела одобрио пројекат у којем учествују Канцеларија за европске послове и ЈВП «Воде Војводине» из области управљања и модернизације каналске мреже у Европи. Вредност овог пројекта, у првој фази је 3 милиона евра, и око њега су окупљени представници чак 11 земаља чланица ЕУ: Шпаније, Италије, Холандије, Мађарске, Француске, Велике Британије, Ирске, Финске, Летоније, Пољске, Шведске, као и Норвешке и АП Војводине, као представника Србије. Војводина је успела да Србија, као једина земља која је на путу ка ЕУ, уђе у овај велики пројекат. Каналска мрежа укупне дужине преко 500 километара у нашој покрајини представља изузетан ресурс за пољопривреду, привреду, туризам, спорт, културне садржаје и слично. Такође, климатске промене на нашем континенту узрокују наизменичне поплаве и суше, и каналска мрежа и у овом контексту може бити фактор који ове нагле промене ублажава: у периоду суша каналима ћемо наводњавати своја добра, а у периоду доласка набујалих вода, ту воду ћемо преусмеравати и тако смањивати притисак на одбрамбене ресурсе. Током лета ове године успели смо да организујемо Светску конференцију о управљању водама и привукли смо партнере из бројних земаља, и верујемо да ће реализација овог пројекта, која треба да почне током наредне године, отворити нова врата за модернизацију наше каналске мреже и бити основа за коришћење знатно већих структурних фондова ЕУ, а који нас очекују након уласка у Европску унију. Неке земље и неке регије су на најбољи начин искористиле европска средства у претприступном периоду, док друге нису. Управо оваквим и сличним пројектима и Покрајина Војводина и Република Србија желе већ данас да убрзано развијају своје административне и развојне капацитете како ниједан евро не би остао неискориштен, рекао је Предраг Новиков, директор КЕП.

Основни циљ пројекта «Waterways Forward» је промоција интегрисаног одрживог развоја регионалних пловних путева, а задатак је јачање административних капацитета како би се искористиле шансе, разменила европска искуства и ојачао економски развој регија кроз које пролази каналска мрежа. Посебан нагласак биће дат повезивању економских актера, уз поштовање животне средине. Такође, пројекат је усмерен и на промоцију туризма кроз ефикасније управљање каналским мрежама. По подацима Европске уније, преко милион чамаца тренутно крстари пловним путевима широм континента, и тај се број сваке године увећава за око 3 процента. Посебан акценат је дат јачању модернизацији каналске мреже која пролази кроз заштићена добра и националне паркове уз рад на смањивању загађења и отпада, као и одржавање ресурса пијаће воде.. Овај пројекат се директно наслања на Wатер Фрамеwорк Дирецтиве – директиву Евопске уније која управо регулише кључна стратешка опредељења, и пројекат као битну компоненту истиче неопходну сарадњу регија на сливовима великих река на европском континенту, јер ово питање не може решити ниједна регија ни земља сама за себе.