Радио Сигнал: Завршетак радова у оквиру пројекта BABECA