Радио телевизија Војводине

У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA)“, дана 22. августа 2018. године, одржана је теренска посета преводници Бездан и преводници и устави Шебешфок у циљу процене стања на терену, након почетка радова.