Представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Милан Чежек, Немања Давидовић, Зоран Павић и Јелена Радосављевић Ровчанин, посетили су Општину Кањижа, где их је дочекао председник општине Роберт Фејстамер, са сарадницама које се баве пословима писања и имплементације пројеката.

Општина Кањижа је веома активна и успешна у аплицирању за бесповратна средства Европске уније, нарочито у програму прекограничне сарадње са Мађарском (Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020). Као таква, препозната је од стране Фонда „Европски послови“ АП Војводине, за општину која је одличан пример другим, мање развијеним општинама са територије Покрајине које још увек нису довољно активне у писању и подношењу предлога пројеката на отворене позиве Европске уније. Разрађен је заједнички план како јачањем међуопштинске сарадње и презентовањем примера добре праксе унапредити развој војвођанских општина, што ће и бити реализовано у наредном периоду.