Сремски воћари на обуци за припрему ЕУ пројеката

На захтев Удружења воћара „Фрушкогорци“ из Сремске Митровице одржан је тродневни семинар у просторијама Пољопривредног института за представнике институција које се баве питањима пољопривреде на територији града Сремска Митровица. Обуку за успешну припрему пројеката по европским правилима, поред чланова Удружења воћара, прошли су и запослени у Пољопривредној стручној служби „Сремска Миторвица“ доо, у Агенцији за рурални развој града Сремска Митровица. По успешном завршетку обуке полазницима су уручени сертификати.

Током тродневне обуке полазници су имали прилике да се ближе упознају са начином функционисања Инструмента за претприступну помоћ, програмима прекограничне сарадње који су на располагању корисницима са територије Аутономне Покрајине Војводине, као и са ИПАРД компонентом Инструмента за претприступну помоћ која је намењена руралном развоју, а која ће бити на располагању нашим пољопривредницима у будућности. У циљу боље припреме за предстојећи седмогодишњи буџетки период и нове ЕУ програме, полазници су кроз теоријски преглед и практичне задатке имали могућност да раде на развоју својих пројектних идеја користећи алатке у оквиру приступа логичког оквира.

Такође, представљени су основни принципи буџетирања европских пројеката, као и процес селекције успешних предлога пројеката који се потом имплементирају из средстава Европске уније. Главни циљ обуке јесте да се полазници оспособе за самостално формулисање пројектних предлога и стекну неопходна знања и вештине како би преузели активну улогу у развоју својих средина кроз могућности финансирања које нуде европски програми.