Теренска посета преводници Бездан и устави Шебешфок у оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан“

У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан (BABECA)“, одржана је теренска посета преводници Бездан и устави Шебешфок, на којој су учествовали чланови пројектног тима из ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонда „Европски послови“ АП Војводине.

Током посете представљен је историјат настанка преводнице и уставе, извршена је процена стања објеката и представлјене су пројектне активности и радови који ће се врштити на поменутим локацијама у циљу рехабилитације објеката.

Пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – BABECA“, укупне вредности 8.699.537,91 евра један је од успешно уговорених пројеката у оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, а усмерен је на унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика. Пројекат заједнички спроводе Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине.