Усклађивање технолошке понуде и потражње по питању биоекономије

У Генералном директорату Европске комисије за истраживање и развој одржана је експертска радионица која је имала за циљ дефинисање предлога за прилагођавање регулативе о био-економији, начина финансирања и увођења технологија неопходних за прелазак из економије засноване на фосилним горивима на био-економију.

На скупу су се обратили Јохн Белл, директор Ф – Биоекономија у Генералном директорату за истраживање и развој, Баренд Верацхтерт, вршилац дужности извршног директора Заједничког подухвата био-индустрија (ББИ ЈУ), Ламберт ван Нистелрооиј, члан Европског парламента и Јулиа Таддеи, програм менаџер финансијског инструмента Европске инвестиционе банке и Европске комисије „Иновфин“ при Европској комисији.

Потенцијале Војводине везане за био-економију, пре свега у погледу искоришћавања могућности који се налазе у агро-биомаси, животињском отпаду и дрвној биомаси, представио је Дражен Ловрић из Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Упоредне анализе присутних представника регија и држава су указале да АП Војводина предњачи у односу на већину регија сличне површине којима је пољопривреда главна индустријска грана, те да као таква може да буде интересантна за инвеститоре који улажу у нове технологије и имају савремен приступ производњи, каналима дистрибуције, тржиштима и потребама потрошача. У наредном периоду неопходно је да Европска унија, као и регије, дефинишу, усвоје и започну спровођење смерница које јасније дефинишу стубове на којима почива успешна био-економија.