Учешће у европском пројекту “БеЕАМС” из области енергетске ефикасности

Представници Фонда ‘’ Европски послови ‘’ АП Војводине учествовали су на стручном семинару који се спроводи као део имплементације европског пројекта БеЕАМС – “Подизање свести о енергетској ефикасности” у земљама које се припремају за чланство у ЕУ. Пројекат у нашој земљи имплементира Асоцијација потрошача Србије.

Као један од циљева семинара био је и фокус на европске пројекте који се односе на пружање подршке институцијама, на тему енергетске ефикасности. С тим у вези, од стране Фонда “Европски послови’’ АП Војводине представљени су и резултати реализације ЕУ пројеката у Србији са фокусом на енергетска питања и заштиту потрошача из те области.