397 000 евра за животну средину без алергена!

Дана 24. октобра 2011. године у Суботици, званично је потписан уговор, са Делегацијом Европске комисије, о додели бесповратних средстава пројекту „Одрживост животне средине без алергена” који реализује Фонд “Европски послови” Аутономне Покрајине Војводине у сарадњи са партнерима из Србије (Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Град Сомбор) и Мађарске (Град Баја). Пројекат подразумева сузбијање алегрена (амброзије) на територији АП Војводине и града Баје у суседној Мађарској, едукацију и подизање свести о потреби заштите животне средине. Финансијска средства за овај пројекат (397.000 евра) обезбеђена су путем ЕУ фондова, у оквиру Програма прекограничне сарадње између Републике Србије и Републике Мађарске. Фонд „Европски послови’’ АП Војводине је заједно са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине започео имплементацију горе поменутог пројекта и тиме указао на реалност нових могућности финансирања наших приоритета путем средства из ЕУ фондова намењених институцијама наше земље. У оквиру другог јавног позива Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија одобрена су средства за финансирање 69 пројеката у укупном износу од 12.363.001,58 евра.