АНКЕТА – Будућност Интерег ИПА програма Хрватска-Србија

Интерег VI-А ИПА програм Хрватска – Србија 2021 – 2027 је програм прекограничне сарадње у оквиру европске територијалне сарадње и део је европске кохезионе политике. Програм обезбеђује финансирање и подршку пројектима који повезују пограничне регионе Хрватске и Србије. Пројекти подржани овим програмом баве се различитим изазовима у областима као што су: процеси економске транзиције, климатске промене и дугорочне социоекономске последице пандемије Ковид-19, здравствене услуге и одрживи туризам и култура који захтевају координисане напоре и иновативна решења.

Европска комисија позвала је све Интерег програме да током 2024. године консултују заинтересоване стране о будућности прекограничне сарадње.

КАКО УЧЕСТВОВАТИ?

Програм је развио анкету за заинтересоване стране на енглеском језику која се састоји од 13 полуотворених питања. Циљ анкете је да се сазна које су највеће препреке сарадњи, на којим темама је сарадња најпотребнија, то јест које новине бисмо желели да видимо у будућности.

Анкети можете приступити на следећем линку: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Stakeholders

Подстичемо вас да искористите ову јединствену прилику и допринесете обликовању будућности прекограничне сарадње у следећој финансијској перспективи 2028 – 2034. Реците нам које теме сматрате важним за прекограничну сарадњу, шта мислите да добро функционише у прекограничној сарадњи и шта би се могло побољшати!

Програм је, такође, развио анкету о будућности прекограничне сарадње за грађане. Овој анкети можете приступити на следећем линку: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Citizens

Ценимо што сте одвојили време да учествујете. Попуњавање анкете траје 10-15 минута.

Анкета је отворена до 30. септембра 2024. године.

Обавештење о заштити података

Ваши подаци ће се обрађивати и користити анонимно и поверљиво.