Потписано 9 уговора за европске пројекте, у два од њих партнер је Фонд

У Скупштини АП Војводине данас је потписано 9 уговора за пројекте прекограничне сарадње са Хрватском, из Првог позива за доставу пројектних предлога Интерег ИПА програма. Укупна вредност пројеката је 7,6 милиона евра.

Данас су потписана и два уговора за пројекте на којима је Фонд „Европски послови” АП Војводине партнер. to су „Mosquito Control in Cross-border Area (MOS – Cross)” и „EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production (X Degree)”.

На пројекту „MOS – Cross“ водећи партнер је Завод за јавно здравље Сомбор, а партнери Фонд „Европски послови” АП Војводине и Институт за јавно здравље Осијечко-барањске жупаније, док је на пројекту „X DEGREE“ водећи партнер Универзитет у Новом Саду, а партнери Јавно комунално предузеће „Водоканал“ Сомбор, Фонд „Европски послови“ АПВ, Винковачки водовод и канализација д.о.о и Пољопривредни институт Осијек.

„MOS – Cross“ се финансира у оквиру прве приоритетне осе Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 – Побољшање квалитета јавног здравља и социјалних услуга у програмском подручју, док се „X DEGREE“ финасира у оквиру друге приоритетне осе Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 – Промовисање коришц́ења обновљиве енергије и енергетске ефикасности.