Kancelarija AP Vojvodine u Briselu


Kancelarija Autonomne pokrajine Vojvodine u Briselu, smeštena u zgradi Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji, osnovana je sa ciljem predstavljanja, promovisanja i unapređenja privrednih, naučnih, kulturnih, obrazovnih i turističkih kapaciteta AP Vojvodine, kao i upoznavanja sa politikama Evropske unije koje se donose u Briselu, a odnose na regionalni nivo vlasti.

AP Vojvodina je prepoznata u Evropi zbog poslovnog ambijenta koji nudi brojne pogodnosti za uspešne poslovne aktivnosti, kao i zbog odličnih univerziteta i istraživačkih institucija. Prema proceni  „Fajnenšel tajmsa”, odnosno njegove poslovne publikacije (“fDi Intelligence“), Vojvodina je bila prva na listi „Evropski gradovi i regioni budućnosti 2014/2015″, od 54 regiona srednje veličine, po efektivnosti stranih ulaganja, četvrta među svim evropskim regionima i gradovima po istom kriterijumu i četvrta u južnoj Evropi po strategiji za privlačenje stranih investicija, dok je na konkursu „Evropski gradovi i regioni budućnosti 2016/2017“, Vojvodina zauzela sedmo mesto od 148 evropskih regiona u strategiji privlačenja stranih investicija.

Kulturna i prirodna raznolikost AP Vojvodine doprinosi njenom imidžu van granica Republike Srbije. Kancelarija AP Vojvodine u Briselu predstavlja AP Vojvodinu kao uspešan multikulturalni evropski region u Republici Srbiji, gde su na snazi visoki standardi u pogledu zaštite prava nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica. U AP Vojvodini, sa više od dva miliona stanovnika, živi 26 nacionalnih zajednica. U službenoj upotrebi je šest jezika, što je po brojnosti službenih jezika na drugom mestu u Evropi, odmah posle Evropskog parlamenta. Sa 20.000 km2 poljoprivrednog zemljišta, AP Vojvodini ostvaruje oko 27% bruto domaćeg proizvoda Republike Srbije i oko 40% ukupnog izvoza.

Na evropskom kontinentu, regije, gradovi i opštine uključeni su u kreiranje većine politika Evropske unije. Nivo vlasti ispod nacionalnog u Evropskoj uniji odgovoran je za trećinu javne potrošnje (oko dve hiljade milijardi evra godišnje) i za dve trećine javnih ulaganja (otprilike dve stotine milijardi evra), pri čemu se ona često odvijaju u skladu sa pravnim propisima Evropske unije.

AP Vojvodina ima izgrađen institucionalni sistem koji obuhvata Skupštinu AP Vojvodine sa 120 poslanika,  Pokrajinsku vladu, pokrajinske sekretarijate i druge institucije koje pružaju podršku funkcionisanju istih. Na teritoriji AP Vojvodine funkcionišu i brojne institucije čiji je osnivač AP Vojvodina, a koje svoje nadležnosti ostvaruju u oblastima od značaja za pokrajinu. Pokrajina ima nadležnosti u domenu međuregionalne saradnje;  prostornog planiranja, regionalnog razvoja i izgradnje objekata; poljoprivrede; vodoprivrede; šumarstva; lovstva i ribarstva; turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta; zaštite životne sredine; industrije i zanatstva; drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja; priređivanja sajmova i drugih privrednih manifestacija; prosvete; sporta; kulture; zdravstvene i socijalne zaštite; javnog informisanja; nauke i tehnološkog razvoja; zapošljavanja; privrede i privatizacije; rudarstva i energetike; lokalne samouprave.

Kancelarija AP Vojvodine je osnovana sa ciljem da omogući dvosmernu komunikaciju sa regijama prisutnim u Briselu i evropskim institucijama koje normiraju rad regionalnog nivoa vlasti u Evropi. Glavni zadatak Kancelarije AP Vojvodine u Briselu jeste da pruži pomoć pokrajinskim institucijama u kreiranju politika AP Vojvodine, a u skladu sa evropskim principima i praksom.

U ranoj fazi evropskih integracija, pokrajinska administracija trebalo bi da da bude upoznata sa politikama Evropske unije koje se sprovode na regionalnom nivou, a koje će u skladu sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine i drugim pozitivnopravnim propisima omogućiti da ‒ u fazi članstva ‒ Republika Srbija u Evropskoj uniji direktno učestvuje u odlučivanju u okviru postojećih evropskih institucija. Stoga, potrebno je održavati direktne kontakte i komunikaciju sa ključnim donosiocima odluka i predstavnicima regionalnih partnera.

U tom smislu, Kancelarija AP Vojvodine u Briselu ima sledeće zadatke:

  • predstavljanje prioriteta AP Vojvodine institucijama Evropske unije i regionalnim predstavništvima,
  • razmena informacija u oblasti evropskih integracija i regionalne politike EU,
  • promocija AP Vojvodine, posebno promovisanje AP Vojvodine kao investicionog regiona, kao i njene turističke ponude, uz umrežavanje u okviru internacionalizacije univerziteta, te saradnje u domenu kulture, energetike i zaštite životne sredine,
  • stvaranje partnerstva u cilju zajedničkog kreiranja projekata finansiranih iz EU,
  • informisanje i pružanje tehničke pomoći u vezi sa mogućnostima učešća u programima EU u kojima Republika Srbija učestvuje, a koji se finansiraju iz budžeta EU.

Pored toga, Kancelarija AP Vojvodine u Briselu održavaće kontakte sa organizacijama koje okupljaju regije, kao što su Komitet regiona Evropske unije, Skupština evropskih opština i regiona, Skupština evropskih regiona, zatim think-thank organizacijama i drugim međunarodnim organizacijama.

U saradnji sa Komitetom regiona, Strategija Evropa 2020 je prevedena na srpsk jezik. Po ugledu na pomenutu strategiju, AP Vojvodina je izradila Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020 sa pratećim Akcionim planom.

Otvaranje Kancelarije AP Vojvodine u Briselu

Dokumenti: Odluka o osnivanju Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju ovlašćenja za registraciju, otvaranje i poslovanje Predstavništva Autonomne pokrajine Vojvodine u Briselu Uz prisustvo preko 250 predstavnika regionalnih partnera širom Evropske unije, evropskih institucija poput Komiteta regiona, Evropske Komisije, članova Evropskog Parlamenta, kao i šefova misija predstavništava u Briselu, predstavnika institucija i privrede iz naše zemlje, 10. oktobra u prostoru Koncert Nobla, svečano je obeleženo otvaranje i početak rada Kancelarija AP Vojvodine u Briselu.