Одржана обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у Савезу самосталних синдиката града Новог Сада

За чланове Савеза самосталних синдиката града Новог Сада, организована је тродневна обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у просторијама Архива Војводине.

Представници Фонда „Европски послови” АП Војводине, Михајло Олујић, Јелена Радосављевић Ровчанин, Јано Пушкар и Сања Чутурилов Веселиновић, представили су полазницима програме Европске уније, као и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње. Теме обуке биле су: писање предлога пројекта коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице, прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе, у оквиру чега су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта.

Последњи дан су се полазници обуке упознали са буџетирањем пројекта, што су кроз низ примера и практично савладали.