Позив заинтересованим странама за учешће у пројекту COMMHERITOUR

Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, као пројектни партнер и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, као придружени стратешки партнер, учествују у имплементацији пројекта Модели засновани на заједници за одрживу валоризацију занатства у области културног наслеђа у циљу унапређења привредне и туристичке перформансе удаљених подручја Дунавског региона (COMMHERITOUR). Пројекат се имплементира у оквиру ИНТЕРЕГ програма за Дунавски регион и окупља конзорцијум од 12 партнера и 13 придружених стратешких партнера из осам региона (Мађарска, Словенија, Чешка, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Румунија, Србија).

Пројекат доприноси бољем разумевању потенцијала занатског наслеђа за локални економски развој, посебно туризам, и његове улоге у суочавању са друштвеним изазовима и изазовима заједнице карактеристичним за рурална подручја. Валоризација културног наслеђа постојећих заната новим концептом туристичког тржишта и решавање проблема мултисекторским приступом, доприноси побољшању укупне друштвено-економске ситуације у удаљеним, руралним подручјима Дунавског региона.

У руралним подручјима, заинтересоване стране често недовољно прате промене у тржишној потражњи, недостаје им истраживање засновано на доказима о тржишним потенцијалима и конкурентности производа и услуга заснованих на наслеђу. Како би се повећала улога ангажовања заједнице, ојачала кохезија заинтересованих страна, преиспитале „старе“ информације и пренеле „нове“ млађим генерацијама као средство за унапређење перформанси у туризму и привреди, позивамо заинтересоване стране да се активно укључе у имплементацију пројекта COMMHERITOUR.

Позив је отворен за сва заинтересована правна лица (покрајинске секретаријате, локалне самоуправе, јавне институције, истраживачке и образовне установе, музеје, развојне агенције, привредне коморе, удружења занатлија, предузећа и предузетнике, удружења грађана и друге облике удружења и сл.) и појединце који су активни у области културног наслеђа, посебно у области занатског наслеђа, као и валоризације наслеђа на локалном нивоу.

Заинтересоване стране би биле део групе која би:

 

  • дала допринос у анализи укључености заједнице у занатско наслеђе,
  • пружила информације у погледу валоризације културног наслеђа (специфичне за њихову област активности и на основу личног искуства),
  • истакла значајна питања за област занатског наслеђа,
  • извршила процене валоризације наслеђа,
  • помагала у формулисању препорука и активности за побољшање ситуације,
  • давала коментаре на нацрте докумената за развој валоризације наслеђа,
  • учествовала на две радионице валоризације наслеђа: за прикупљање информација и заједничке анализе и за потврђивање/верификацију закључака у Извештају о валоризацији наслеђа,
  • учествовала на локалним пилот активностима,
  • учествовала на две радионице за маркетинг производа повезаних са локалним наслеђем,
  • била представљена на дигиталној платформи HeriCraftMarket која ће представљати транснационални крајњи производ пројекта за међукултурално умрежавање, представљање туристичких атракција у вези са занатима, размену метода, проналазака и наставних планова и програма за развој вештина, као и за рекламирање и продају производа из области занатског наслеђа.

За све додатне информације можете контактирати Емилију Ранђеловић на телефон број: +381 (0)21/310 15 62 или путем мејла randjelovic@vojvodinahouse.eu.