Састанак координационе групе – представљање првог позива Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020

У организацији Фонда “Европски послови” АП Војводине 08. априла 2016. године у сали Привредне коморе Војводине одржан је састанак са представницима координационе групе општина и градова са територије АП Војводине.

Главна тема састанка била је представљање тренутно актуелног позива Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020, на ком су представљени основни елементи позива: приоритети који ће се овим програмом финансирати, укупан буџет, алокација средстава по приоритетима, временски период трајања пројекта, као и документа која су неопходна приликом подношења предлога пројеката.

Први позив Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 отворен је 15. марта 2016. године, а рок за подношење предлога пројеката је 1. јул 2016. године. Код утврђивања приоритета Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 водило се рачуна о заједничким потребама и изазовима који постоје у програмском подручју, па у складу са тим, програмом ће се финансирати четири приоритета (побољшање квалитета социјалне и здравствене заштите, заштита животне средине и биодиверзитета, допринос развоју туризма и културног и природног наслеђа, и унапређење конкурентности и развој пословног окружења). Буџет првог позива обухвата средства намењена за 2015, 2016 и 2017. годину и износи укупно 15.009.809 евра, од чега се 12.758.338 евра финансира из ЕУ фондова, а 2.251.471 евра представља суфинансирање. Европска унија ће финансирати највише 85%, док апликанти из сваке земље учеснице треба да обезбеде суфинансирање најмање 15%. Водећи партнери и партнери на пројекту морају испунити одређене критеријуме, да би узели право учешћа у програму: да су непрофитна правна лица; регистрована на територије земље учеснице програма (Република Хрватска / Република Србија); учешће најмање два партнера, по један из сваке земље учеснице и носилац пројекта мора бити регистрован најмање 12 месеци пре истека рока за подношење предлога пројекта.

Директор Фонда „Европски послови” АП Војводине Синиша Лазић, отворио је састанак и позвао присутне да наставе и унапреде добру праксу сарадње, информисања и међусобне размене искуства у циљу што успешнијег коришћења средстава из ЕУ фондова. Такође је нагласио да Фонд „Европски послови” АП Војводине остаје отворен за сваку врсту подршке и сарадње у овом, а и будућим позивима.

Још једном је оцењена корисност ових окупљања, а нарочито приликом нових актуелних позива, како би се добиле благовремене, потпуне и тачне информације.

Један од наредних корака јесте посета локалним самоуправама на територији Бачке и Срема како би се размотриле могућности креирања заједничких пројеката у циљу што већег учешћа на првом позиву Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020.