Дневник

Вест о одржаној обуци Фонда „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у Бачкој Тополи од 21. до 23. јуна 2017. године.