Друга теренска посета, у оквиру 10. циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, одржана је у петак 10. маја у општини Кањижа.

Председник општине Роберт Фејстамер говорио је полазницима о искуствима стеченим у процесу имплементације пројеката, као и о изазовима са којима су се на  почетку сусретали и како су их временом превазилазили, а, такође, нагласио је да је од великог значаја што општина има свој тим који се бави искључиво писањем и имплементацијом пројеката.

С обзиром да је већи број полазника из институција културе, полазници су имали прилике да посете и Дом уметности у оквиру образовно-културне установе „Цнеса“ који је отворен 2001. године са циљем очувања и неговања културе. Кроз Интерег ИПА програм Мађарска-Србија, „Цнеса“ је реализовала пројекат „Култкап – Очување природних и културних вредности у региону Кањиже и Сегедина” у оквиру ког је набављена нова техничка опрема. Полазници су добили бројне и корисне информације, не само од председника општине, већ и од представника Дома уметности. С овом посетом, успешно је реализована и поседња (друга) теренска посета у оквиру 10. циклуса Програма.