Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Arhivu Vojvodine

Za članove Centra za međunarodnu politiku, organizovana je trodnevna obuka, u periodu od 3. do 5. avgusta, „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u prostorijama Arhiva Vojvodine.

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Tamara Glišić Krivošija i Sanja Čuturilov Veselinović, predstavile su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje. Teme obuke bile su: pisanje predloga projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.

Poslednjeg dana obuke, polaznici su se upoznali sa budžetiranjem projekta što su kroz niz primera i praktično savladali.