Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“

Naučite da pišete projekte! Povećajte šanse za finansiranje Vašeg projekta!

U cilju podizanja institucionalnih kapaciteta Autonomne pokrajine Vojvodine i svih subjekata zainteresovanih za konkurisanje za EU sredstva kroz projekte, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine realizuje obuku „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u oblasti upravljanja projektnim ciklusom i upoznavanja sa svim elementima i procedurama neophodnim za formulisanje uspešnih predloga projekata za konkurisanje na EU konkurse.


Nudimo mogućnost formiranja edukativnih sadržaja po meri i zahtevima samih organizacija i polaznika, kao i praktična i primenljiva znanja koja vode ka izradi uspešnih predloga projekata.

Glavni cilj obuke je da se učesnici osposobe za upravljanje fondovima Evropske unije, nauče samostalno da formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Tokom obuka polaznici razvijaju veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ osposobiće polaznike da pravovremeno identifikuju uspešne projektne ideje, da budu informisani o aktuelnim pozivima, kao i da prevaziđu sve poteškoće prilikom formulisanja i podnošenja predloga projekata.

Učesnici će nakon završene obuke biti u mogućnosti da:
 • samostalno pretoče projektnu ideju u predlog projekta po EU zahtevima,
 • izrade logičku matricu projekta,
 • izrade budžet projekta po metodologiji EU,
 • kreiraju konkretne projektne predloge u skladu sa pravilima funkcionisanja i finansiranja iz pretpristupnih fondova i programa Evropske unije,
 • prepoznaju sistem evaluacije predloga projekata,
 • konkurišu u programima prekogranične saradnje i drugim EU programima,
 • putem evropskih projekata utiču na unapređivanje svoje zajednice.
Kome su namenjene obuke?
 • Državna uprava (vladine, pokrajinske institucije, lokalne samouprave itd.),
 • Razvojne agencije,
 • Privredne komore,
 • Organizacije civilnog društva,
 • Obrazovne institucije,
 • Naučno-istzraživačke institucije,
 • Turističke organizacije,
 • Svim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici EU sredstava.

Neophodan broj polaznika po grupi je 15, a zbog uspešnog funkcionisanja obuke
maksimalan broj je postavljen na 25 polaznika po grupi.

Obuka se realizuje korišćenjem interaktivnih metoda učenja koje podrazumevaju aktivno učešće za vreme predavanja, ali i primenu stečenog znanja kroz praktične primere i zadatke koji se postavljaju pred polaznike. Zadaci se rešavaju kroz rad u malim radnim grupama (4-6 polaznika po jednoj radnoj grupi). Poseban štampani materijal, kao i materijal i zadaci sa obuke u elektronskoj formi, obezbeđeni su polaznicima omogućavajući im da lakše savladaju i isprate teme i oblasti koje obuka pokriva.

Po uspešnom završetku obuke polaznicima se uručuju sertifikati Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine kao dokaz o pohađanju obuke. Otvorena je mogućnost konsultacija sa stručnim timom Fonda tokom obuke, kao i po njenom završetku.

Vreme trajanja obuke: 1-3 dana

Budite spremni i uključite se u trku za bespovratna sredstva iz evropskih fondova!

Uz postojeće obuke uživo, Fond će od sada realizovati i onlajn obuke.  Predavanja u okviru onlajn obuka će se sprovoditi tokom tri radna dana, dok će tokom dva dodatna radna dana polaznici raditi praktične vežbe. Detaljnije informacije o onlajn obukama možete pronaći na linku.

Dodatne informacije:

Sanja Čuturilov Veselinović
Tel: +381 21 310 20 81
El. pošta: cuturilov.veselinovic@vojvodinahouse.eu

Detaljnije informacije: Program obuke