Naše lokacije

Adresa sedišta i poštanska adresa Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 16 (p.p.2),
21108 Novi Sad,
Srbija

Prostorije Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine i adresa za ličnu dostavu dokumenata
Master centar Novosadskog sajma
(službeni ulaz br.5, sprat 6),
Braće Popović 5,
21000 Novi Sad,
Srbija

Kancelarija AP Vojvodine u Briselu
Boulevard du Régent 53 / Regentlaan 53
1000 Brisel
Telefon/faks:
+32 2 514 65 75
Elektronska pošta:
office@vojvodinahouse.eu

Direktor:
021 / 310 20 91

Elektronska pošta:
office@vojvodinahouse.eu
fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu

Sektor za evropske programe i projekte:
Odsek za evropske projekte::
021 / 310 15 62
Odsek za evropske programe i edukaciju::
021 / 310 15 60

Sektor za evropsku saradnju:
Odsek za saradnju sa evropskim, regionalnim i
međunarodnim institucijama:
021 / 310 20 93
Odsek za saradnju sa republičkim i pokrajinskim
institucijama i lokalnim samoupravama::
021 / 310 20 93

Služba za opšte i zajedničke poslove:
Grupa za opšte poslove:
021 / 310 20 88
Grupa za materijalno-finansijske poslove:
021 / 310 20 83