Милион евра за Војводину

Регионална сарадња доноси добро. Партнерство са Европском унијом има резултат, оно није само тапшање по рамену. Овога пута, у оквиру Суседског програма са Румунијом, милион евра стиже у војвођанске институције.

По окончању првог позива прекограничне сарадње се Румунијом (улазили су севернобанатски, средњебанатски јужнобанатски округ из Војводине, те Борски и Браничевски округ из Србије), укупно 36 приспелих пројеката је административно прихваћено. Од њих је 15 предложено за финансирање, укупне вредности 1.998.301 евра.

Тако, у јужни Банат и регију Темишвара стиже подршка од 50.000 евра за надарену децу.

Еxпо-Агро Банат и град Зрењенин добиће више од 99.000 евра за организовање сајма на којем ће се састати и представити пољопривредници из Србије и Румуније. Општина Чока ће за пројекат чији назив није потребно превести «Фром фоотбалл to фоод балл», културну сарадњу са румунском општином Дета кроз радионице на тему спорта и гастрономије.

«Храна из Баната» Центра за рурални развој из Новог Кнежевца, пројекат вредан готово 300.000 евра, обезбедиће прозивођачима хране у пограничном региону едукацију за увођење стандарда квалитета.

У општину Вршац стиже скоро 120.000 евра за пројекат унапређења животне средине, за студију изводљивости и израду идејног пројекта за пут Вршац виа Марковац до румунске границе још 390.000 евра, па још скоро 80.000 евра за Економско развојно интеграциони центар.

Општина Сечањ је направила пројекат за развој регионалног еколошког плана за који стиже 110.000 евра…