У циљу јачања општинских капацитета и интензивирања сарадње, представници Фонда “Европски послови” АП Војводине, Милан Чежек, Бранислав Срдић, Зоран Павић и Јелена Радосављевић Ровчанин, посетили су општину Кикинда.

На састанку са Станиславом Вујчићем, секретаром за развој и управљање инвестицијама и његовим сарадницима, било је речи је о актуелним пројектима општине Кикинда, који су одобрени за финансирање у оквиру програма прекограничне сарадње са Румунијом (Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020) и тренутно су у фази имплементације. Такође, представљени су и планови за уређење општине (болнице, културног центра, трга…) који би се реализовали кроз даље повлачење средстава из претприступних фондова доступних овој општини.

Идеја представника Фонда „Европски послови“ АП Војводине о повезивању општина на територији Покрајине, и њиховој даљој међусобној сарадњи, веома је добро прихваћена од стране представника Кикинде. Примери добре сарадње показали би успешне пројекте, а такође би могли бити и подршка суседним општинама које слабо аплицирају на отворене ЕУ програме, и самим тим недовољно користе доступна бесповратна средства за решавање проблема локалног карактера.