Саопштење Канцеларије за европске послове

Нови Сад/Копривница, 26. мај – У Копривници, Хрватска, прошле седмице одржан је четврти састанак радне групе НАТ-РЕГ пројекта који ће бити финансиран из фонда Иницијатива југоисточне Европе који је отворен 5. маја ове године (СЕЕ Инитиативе). Покрајинску делегацију предводио је Игор Бајић, саветник за европске интеграционе процесе из Канцеларије за европске послове, која је и водећи партнер испред АП Војводине у пројектима који су наставак успешне «Матриосце».

Циљеви НАТ-РЕГ пројекта су преношење искустава европских земаља у организацији, одржавању и мапирању националних паркова, специјалних резервата природе и других еколошких подручја, а испред АП Војводине су предложени бројни локалитети. Како је у коначном одабиру победио специјални резерват природе ’’Делиблатска пешчара’’, партнер канцеларије у овом пројекту је ЈП ’’Војводинашуме’’.

’’Имајући у виду богату понуду природних богатстава којима Војводина обилује, одлучили смо да акценат ставимо на коришћење туристичких али и свих других потенцијала ових локалитета, поштујући политику одрживог развоја и превентивне заштите животне средине – рекао је Игор Бајић на састанку.