Семинар „Могућности и шансе спортских организација из Војводине у ЕУ пројектима“

У суорганизацији Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Спортског савеза Војводине и Фонда „Европски послови“, организован је стручни семинар за представнике покрајинских гранских савеза и институција спорта из Војводине. О значају овакве врсте обуке говорили су покрајински секретар за спорт и омладину Модест Дулић и директор Фонда „Европски послови“ Предраг Новиков. – Поред новца који сваке године обезбеђујемо гранским савезима за њихово редовно функционисање, а прихватајући чињеницу да је најбитнији људски ресурс, сваке године спроводимо различите активности чији је циљ стручно оспособљавање и подизање административног капацитета радника и секретара у спортским савезима како би се припремили за време које долази. У том циљу организован је и данашњи семинар да се оспособе за писање пројеката према ЕУ и према европским фондовима, како би се искористили и алтернативни и допунски извори финансирања свих оних активности на оспособљавању односно на унапређењу спорта у Војводини. Семинар похађају представници гранских савеза. Када они прођу обуку, биће практично особе које ће даље едуковати своје чланице, односно спортске организације и клубове, рекао је Модест Дулић. – Пре нешто више од месец дана, Фонд „Европски послови“ је, заједно са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, организовао сличан скуп, на коме се појавило преко 100 спортских организација из Војводине. Такво интересовање веома је значајно, добро је што се у Војводини гледа у будућност, рекао је Предраг Новиков, пошто ће током јуна бити отворени нови јавни позиви ЕУ. Зато ће данас, на овом семинару, представници првих 10 спортских савеза радити на пројектима и припремати решења са којима желе да аплицирају за средства европских фондова до краја године.

 

Новиков је додао да спортске организације и спортска удружења имају пуну подршку покрајинске администрације, која је спремна да помогне у реализацији пројеката. На данашњем семинару ће имати прилику да изложе своје пројектне идеје, а стручњаци из ФЕП-а ће помоћи да се уоче кључни изазови како да се имплементирају пројекти. – Јер, у суштини, није лако реализовати европске пројекте. У самој припреми потребно је утрошити и више месеци, сва документација се ради на енглеском. Просечна обука по пројекту, по нашој процени, траје, од шест до девет месеци.