У Пландишту и Алибунару о европској сарадњи

Представници Фонда ”Европски послови” АП Војводине, Милан Чeжек и Сенка Бенгин, заједно са представницима Развојне агенције Војводине, Наташом Рончевић и Тијаном Мирковић, посетили су данас општине Пландиште и Алибунар.

У Општини Пландиште срели су се са Гораном Доневским, замеником председника Општине и Бранком Пантић, начелницом Одељења за привреду, ЛЕР, финансије и буџет и њиховим сарадницима.

У Општини Алибунар срели су се са Косом Николић, начелницом Одељења за привреду, развој и јавне службе и Оливером Филиповићем, помоћником председника Оптшине за финансије и њиховим сарадницима.

Током одржаних састанака, договорена је свеобухватнија непосредна сарадња представника локалне самоуправе са Фондом, а поводом могућности финансирања путем ЕУ фондова кроз помоћ код одабира и писања пројеката према ЕУ и будуће обуке у Општини Пландиште и Општини Алибунар од стране запослених у Фонду „Европски послови“ АП Војводине, које су планиране за све заинтересоване с територије Општина.

Представници Општина изнели су своје проблеме са којима се суочавају – потреба за реконструкцијом обданишта; свлачионица у локалном фудбалском клубу; скидање облога и реконструкција столарије по школама – а које би могли да реше кроз реализацију ЕУ пројеката, у чему би им Фонд помогао.

Током састанака разговарано је и о могућности сарадње представника локалне самоуправе са Развојном агенцијом Војводине кроз коришћење субвенција, као  и кроз израду развојних докумената који се директно тичу јавне локалне самоуправе.