Јавни позив Антене Деска Креативна Европа Србија за подношење пријава за учешће у семинару „Програм Креативна Европа – пројекти сарадње“

Антена Деска Креативна Европа Србија организује семинар „Програм Креативна Европа – пројекти сарадње“ 16. и 17. септембра 2015. године. Тачна локација семинара биће накнадно објављена. Позив је упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да конкуришу на програм Креативна Европа. На семинару ће се учесници бавити идејама и концептима пројеката, административним и финансијским аспектима пројеката, и активно ће се анализирати и унапређивати предлози пројеката учесника.

Циљ семинара је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа и подизање прогамско-организационих капацитета установа и организација из Србије. Поред тога, семинар се организује ради поспешивања комуникције, сарадње и размене искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије.

Критеријуми
Поред основног критеријума селекције учесника семинара – квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава, приоритет ће имати представници установа и организација који долазе из градова и општина са простора АП Војводине. Представници других установа и организација моћи ће да учествују на семинару уколико преостане слободних места. Квалитет предлога пројеката мери се у односу на: усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа, иновативност и стручну утемељеност концепта.

Услови јавног позива
1. Број места је ограничен на двадесет и пет учесника;
2. За учешће у семинару могу се пријавити до две особе из једне установе или организације;
3. Учесници семинара сами покривају путне трошкове до места одржавања семинара, док остале трошкове покрива Антена Деска Креативна Европа Србија.

Подношење пријаве
Пријава на семинар треба да садржи следеће информације (највише до три странице):
– Кратак опис пројекта с којим установа или организација жели да конкурише на програм Креативна Европа или сматра да предлог пројекта има потенцијал за конкурисање;
– Листу потенцијалних партнера на пројекту;
– Кратак опис установе / организације (мисија, циљеви, главне активности);
– Назнаку о радном месту особе или особа које се пријављују на учешће на семинару.

Пријаву је потребно доставити на интернет адресу Антене Деска Креативна Европа Србија – kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Рок за подношење пријава
Пријаве се могу поднети до 11. септембра 2015. године. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће се узимати у разматрање.