ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРАВА, ЈЕДНАКОСТ И ДРЖАВЉАНСТВО

 

Буџет:
439,5 милиона евра
Трајање програма:
01. јануар 2014. – 31. децембар 2020.
Додатне информације:

Програм Европске уније за права, једнакост и држављанство

•    Промоција недискриминације
•    Борба против расизма, ксенофобије, хомофобије и других облика нетолеранције
•    Промоција права особа са инвалидитетом
•    Промоција равноправности жена и мушкараца и увођење родне равноправности у главне токове
•    Спречавање насиља над децом, младим људима, женама и другим ризичним групама
•    Промоција права детета
•    Осигурање навишег нивоа заштите података
•    Промоција права које има грађанин ЕУ
•    Остваривање права потрошача на највишем нивоу заштите приватности и личних података

REC 2014-2020

Две буџетске линије:
•    33 02 01 Осигурање заштите права и оснаживање грађана
•    33 02 02 Промовисање недискриминације и једнакости

•    Државе чланице Европске уније
•    Исланд
•    Лихтенштајн
•    Република Србија (од јула 2018.)

•    Истраживачки центри,
•    локалне и регионалне власти,
•    школе,
•    центри за обуку,
•    државна администрација,
•    развојне невладине организације
•    универзитети,
•    непрофитне организације,
•    профитне организације (огрaничен приступ).

Европска комисија, Генерални директорат за правду и потрошаче

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Правни основ:
•    Уредба о успостављању Програма за период 2014-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
Годишњи радни програми:
•    Предходни програми рада
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
•    Одлука Комисије о имплементацији 2018
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=611776

ЕУ позиви

Програм Европске уније за права, једнакост и држављанство