Oдржан први редовни пројектни састанак у оквиру пројекта „HEAL“

У оквиру пројекта „Здраво старење у прекограничној области – HEAL“, 18. августа 2023. године, одржан је 1. редовни састанак чланова пројектног тима. Састанку су присуствовали чланови пројектног тима, то јест представници Црвеног Крста Србије – Црвеног Крста Војводине (водећи партнер на пројекту), представници  Црвеног Крста Инђије, Црвеног Крижа Федерације Босне и Херцеговине као и представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине (партнери на пројекту).
Област пројекта HEAL je Социјална и економска инклузија док је општи циљ пројекта допринoс побољшању општег здравља старијих грађана повећањем доступности основних здравствено-превентивних услуга у руралним областима у прекограничном региону између Србије и Босне и Херцеговине. Специфични циљ пројекта је унапређење постојеће здравствено-превентивне услуге за старије грађане кроз побољшање ефикасности и свеобухватности према тренутним потребама у Сремском округу, и 5 кантона у Босни и Херцеговини (Тузланском кантону, Посавском кантону, Средњобосанском кантону, Кантону Сарајево и Зеничко-добојском кантону).
Укупна вредност пројекта износи 254.447,77 евра, од чега је вредност донације 216.280,60 евра.
Током састанка учињен је кратак преглед првог периода где су пројектни партнери имали прилику да презентују своје извештаје. На састанку се разговарало и о активностима у предстојећем периоду као и о плану јавних набавки за наредни период. Дискутовало се и о разним изазовима са којима се пројектни партнери сусрећу, али је закључено да тренутно нема  проблема у реализацији самог пројекта.