Agromozaik

U okviru konferencije sa međunarodnim učešćem – JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2015, pod motom „Kvalitet – Emocija – Inspiracija“, koja je održana na Fakultetu tehničkih nauka (FTN), Novi Sad, 19. i 20. novembra 2015. godine, i koju su zajednički organizovali Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK), Beograd, Fakultet tehničkih nauka (FTN), Novi Sad, Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, Informativni centar za standardizaciju i sertifikaciju (BSQ), Novi Sad i Evropska organizacija za kvalitet (EOQ), Brisel, a pod okriljem „OPEN DAYS 2015“ na lokalnom nivou, održan je okrugli sto „Jačanje oblasti poljoprivrede – izazovi i mogućnosti za finansiranje u funkciji podizanja kvaliteta“, 20. novembra 2015. godine.