Brisel: Održan Info dan Evropske komisije u okviru programa Erasmus plus – sport

U Briselu je 30. januara 2020. godine održan “Info dan”, kako bi se akteri detaljno upoznali sa programom Erasmus plus u oblasti sporta. Direktorka Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Vidosava Enderić, sa saradnikom Branislavom Srdićem, prisustvovala je konferenciji organizovanoj od strane Evropske komisije, to jest Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA).
Konferencija je namenjena budućim aplikantima u okviru Erasmus plus projekta kako bi se bliže upoznali sa kontekstom politika obuhvaćenih programom, samim načinom aplikacije, kao i metodama i savetima za uspešno dobijanje sredstava u oblasti sporta. Posebno, od značaja za subjekte iz Srbije, odnosno AP Vojvodine, je to što je Republika Srbija od 2019. godine među programskim zemljama, što znači da subjekti imaju jednak status kao i subjekti iz zemalja članica EU.
Tokom prethodne godine, ovu priliku je iskoristilo više subjekata sa ukupnim sredstvima od skoro milion evra koja će biti utrošena za unapređenje sporta u Republici Srbiji. Najveći projekat je projekat Univerziteta u Novom Sadu kojem je uspešno dodeljeno više od 30% ovih sredstava. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu je lider u projektu finansiranom od strane Evropske komisije, pod nazivom “Sport za zdravlje” (Sport for Health) koji je tokom konferencije i javno pohvaljen od strane predstavnika Evropske komisije, odnosno EACEA.
Direktorka Enderić je istakla da je izuzetno zadovoljna uspehom koji je ostvario projekat iz Vojvodine. Posebno, ističući da je ovaj projekat rezultat vrednog i posvećenog rada, odnosno dobre saradnje i podrške koju su Fond i Kancelarija APV u Briselu pružali tokom pripreme i apliciranja za sredstva kod Evropske komisije.