Vesti

U Skupštini AP Vojvodine, 24.11.2015. godine, dodeljeni su sertifikati polaznicima koji su uspešno završili prvi ciklus Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“. Ovaj program organizovao je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu i Pokrajinskom vladom, a uspešno ga je završilo 30 polaznika iz pokrajinskih institucija i sekretarijata, lokalnih samouprava i organizacija ciivlnog društva sa teritorije AP Vojvodine.